top kppsp zabkowice sl1

Zmiany służbowe JRG

jrg zabkowice sp s2

Do podstawowych zadań strażaków pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Ząbkowicach Śl. należy w szczególności:
– pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
– utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości bojowej,
– posiadanie odpowiednio wysokiej do zajmowanego stanowiska wiedzy i umiejętności zawodowych,
– posiadanie pełnej sprawności fizycznej,
– uczestniczenie w szkoleniu organizowanym w czasie służby,
– rzetelne i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych,
– zdyscyplinowanie, ofiarność i fachowość w wykonywaniu zadań,
– przejawianie aktywności, samodzielności i inicjatywy w służbie oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych,
– przestrzeganie obowiązujących regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w tym również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZMIANA I:

1. - 
2. kpt. Adam Sołtysiak
3. asp. Mariusz Olinkiewicz
4. mł. asp. Dariusz Golis
5. st. ogn. Jan Sopuch
6. st. ogn. Andrzej Pióro
7. mł. ogn. Sławomir Winiarski
8. sekc. Dawid Pajor
9. sekc. Wojciech Jamborski
10. sekc. Paweł Rosikoń
11. sekc. Andrzej Marynowicz
12. sekc. Artur Seferynowicz
13. sekc. Grzegorz Bukański
14. sekc. Łukasz Chmiel
15. sekc. Paweł Kozdrowski
16. sekc. Piotr Urbaniak
17. sekc. Kamil Pilarczyk
18. st. str. Rożniatowski Mateusz
19. st. str. Kewin Załoga
20. str. Andrzej Stecyk

ZMIANA II
1. mł. kpt. Jacek Jędryczko - dowódca zmiany
2. st. asp. Maciej Zając - zastępca dowódcy zmiany
3. asp. Waldemar Gnyl
4. mł. asp. Rafał Błauciak
5. asp. Adrian Kurek
6. mł. ogn. Łukasz Lachowicz
7. sekc. Krystian Kubik
8. sekc. Dawid Szczepańczyk
9. sekc. Grzegorz Kowalicki
10. mł. ogn. Łukasz Buła
11. mł. ogn. Karol Mazur
12. sekc. Łukasz Sopuch
13. sekc. Kamil Zębala
14. sekc. Przemysław Madej
15. sekc. Krzysztof Czachor
16. sekc. Bartłomiej Prorok
17. sekc. Marcin Szczucki
18. sekc. Emil Bajtek
19. st. str. Tomasz Obrał
20. str. Marcin Duży
21. str. Jakub Kizik

ZMIANA III

1. mł. bryg. Ryszard Gerlach – dowódca zmiany
2. st. asp. Jacek Marcyniuk - zastępca dowódcy zmiany
3. mł. asp. Sylwester Dziatłowicz
4. mł. asp. Tomasz Janik
5. mł. asp. Rafał Sopuch
6. mł. ogn. Mariusz Działek
7. mł. ogn. Jacek Górowski
8. sekc. Rafał Sztyler
9. sekc. Marcin Wadyl
10. sekc. Mateusz Stachowicz
11. mł. ogn. Tomasz Rękawik
12. sekc. Daniel Bukański
13. sekc. Łukasz Płatek
14. sekc. Marcin Kolasa
15. sekc. Adam Latosiewicz
16. sekc. Sławomir Sobieraj
17. sekc. Dawid Palimąka
18. sekc. Paweł Kwiek
19. str. Tomasz Robak
20. str. Paweł Soboniak

 

635  karta-ratownicza-w-pojezdzie-szansa-na-drugie-zycie


261921 406420149424002 46489603 n


strazwawa

 

 


bezpieczny-przejazd_m

logo psp duze

Dla pracowników:ikona webmail

Dane adresowe

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śl.
ul. Waryńskiego 15
57-200 Ząbkowice Śląskie 

tel.  74-8157-375
fax: 74-8157-683

© 2010 - 2017 KP PSP w Ząbkowicach Śląskich.