Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Ząbkowicach Śląskich

jrg zabkowice

Przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich mieści się jedna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza oraz Posterunek Czasowy w  Ziębicach. W systemie trzyzmianowym pełni służbę 62 strażaków. Obszarem działania JRG Ząbkowice Śl. jest miasto Ząbkowice Śląskie, gmina Ząbkowice Śl., miasto i gmina Ziębice, gminy Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice oraz Złoty Stok. Rejonem działania Posterunku Czasowego PSP w  Ziębicach jest miasto i gmina Ziębice, a gdy zachodzi taka potrzeba posterunek współdziała z JRG na terenie całego powiatu.

 


DOWÓDCA JRG W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

kpt. inż. Wojciech Nazim

Z-CA DOWÓDCY JRG W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

mł. bryg. mgr Krzysztof Welcz

 

 

 


 

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ząbkowicach Śl.  należy:

organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,

utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,

współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w  zakresie prowadzenia działań ratowniczych,

prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu ząbkowickiego,
 
organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego, analizowanie stanu wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawienie wniosków i planów w tym zakresie.

   BEZPIECZNY PRZEJAZD
bezpieczny-przejazd_m

              FAJERWERKI

Fajerwerki

 

                Służba Cywilna

godlo1 duze

 

Prezentacja 3333


strazwawa

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania logo psp czarno białe

Dla pracowników:ikona webmail

Informacja telefony

KOMUNIKAT

             

          OD 25 MAJA ZMIANY W OBSŁUDZE INTERESANTÓW.
KomendaPowiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zabkowicach Śl., dopuszcza bezposrednią obsługę interesantów w obszarze działania
sekcji kontrolno-rozpoznawczej, WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM I UZGODNIENIU SPOTKANIA z funkcjonariuszem KP PSP Ząbkowice Śl.

OBSŁUGA INTERESANTÓW BĘDZIE REALIZOWANA ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI:
- DOPUSZCZALNA LICZBA INTERESANTÓW W POMIESZCZENIU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1 OSOBY NA 1 STANOWISKO.
- PAMIĘTAJ O PODSTAWOWYCH ZALECENIACH DOTYCZĄCYCH ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII.

PRZYCHODZĄC DO KP PSP ZĄBKOWICE ŚL.
- ZAŁÓŻ MASECZKĘ I RĘKAWICZKI
- ZACHOWAJ DYSTANS OD ROZMÓWCY (2 METRY)

W sprawach niewymagających osobistego udziału, prosimy o korzystanie z alternatywnych sposobu komunikacji za pośrednictwem drogi elektronicznej lub telefonicznej oraz pocztą tradycyjną.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Dane adresowe

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śl.
ul. Waryńskiego 15
57-200 Ząbkowice Śląskie 

tel.  74-8157-375
fax: 74-8157-683
Sekretariat: kpzabkowice@kwpsp.wroc.pl

 

© 2010 - 2017 KP PSP w Ząbkowicach Śląskich.